4 weeks ago

Zaproszenie – szkolenia z prawa karnego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.team-building.host-hermer.pl/i read more...

1 month ago

Anons informacyjny – treningi z agrotrystyki

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://szkolenia-integracyjne.org.pl/index read more...

1 month ago

Zawiadomienie – kursy z kreatywności

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 month ago

Decyzja – warsztaty z promocji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

1 month ago

Zawiadomienie – treningi z fizykich

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 month ago

Informacja – szkolenia z translacji

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 read more...

1 month ago

Ołoszenie – kursy z wiedzy o społeczeństwie

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...